News & Events

📌แลนด์มาร์คใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🌿🌸🌸 ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมแปลงดอกคัตเตอร์ และมาถ่ายภาพกับดอกไม้สวย ๆ ณ แปลงปลูก บริเวณอุทยานเกษตร มข.
จากโครงการปลูกดอกคัตเตอร์ (ไม้ตัดดอก) เพื่อหารายได้ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในวันที่ดอกไม้งาม พร้อมตัด COVID-19 มาเยือนระลอกใหม่ 😭 Event ในโรงแรมงดจัดงาน งานแต่งงานเลื่อนแบบไม่มีกำหนด ดอกไม้ราคาลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถส่งขายตามแผนการตลาดที่วางไว้ได้
จึงเป็นที่มาให้น้อง ๆ สาขาเกษตรนวัตกรรม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปิดแปลงดอกคัตเตอร์ “cutter” สำหรับถ่ายภาพ ณ แปลงปลูก บริเวณอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีค่าเข้าชมเพียงท่านละ 20 บาท เท่านั้น เพื่อเป็นกำลังให้น้อง ๆ นักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มข. จึงขอเชิญทุกท่านมาชมดอกคัตเตอร์สวย ๆ มาถ่ายถาพกับดอกไม้สวย ๆ กันเยอะ ๆ นะครับ 🙏❤ #ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ
“ดอกคัตเตอร์” ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis* วงศ์ : Asteraceae* คัตเตอร์ เป็นดอกไม้ที่นิยมจัดเข้าช่อ เพื่อมอบเป็นของขวัญ หรือของแทนใจในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานจบการศึกษา ถึงแม้ว่าการเน้นช่อของดอกคัตเตอร์อาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับไม้ดอกหลักอื่นๆที่มักมีขนาดใหญ่ แต่มีความหมายที่พิเศษไม่แพ้ใคร ยอมให้ดอกไม้อื่นๆเด่นกว่า จึงได้ชื่อว่า “ดอกไม้แห่งการแอบรัก”