News & Events

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ขอเชิญชวนเที่ยวทุ่งดอกไม้ KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบอัจฉริยะ ทุ่งมาการ์เร็ตและทุ่งทานตะวันเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. โดยนักศึกษาสาขาวิชา เกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่าเข้าชม 20 บาท นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันเข้าชมฟรี#คณะเกษตรศาสตร์#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#แปลงดอกไม้มข