News & Events

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ทางด้านกัญชง กัญชา และอยากเยี่ยมชมแปลงกัญชงกัญชาของ มข. ตามนี้เลยค่ามาเราจะมาม่วนกัน 🤗🤗🤗🤗🎊🎊🎊🎊🎊