News & Events

สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนายขจร เราประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่18