#ร่วมยินดีและภูมิใจ…คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก จากการอันดับของ QS World University Rankings 2020