มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

ประกาศการวิจัยอื่น ๆ

 : นันทพร สอนศีลพงศ์

: 043-203177, เบอร์ภายใน: 42130

 

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

 แบบข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ภาษาไทย)

 แบบข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)


พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืช มิได้เพื่อการค้า

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

 การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นแบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชฯ (ตามมาตรา 53)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

 แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช มาตรา 53

 

 แผนที่สถานที่ทำวิจัย-สถานที่จัดเก็บ


การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (554/2559)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]


การสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่สมรรถะสูง

 การสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่สมรรถะสูง

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

 การจ้างเมธีวิจัยอาวุโส

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

 การจ้างนักวิจัยอาวุโส

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]